Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7318.DT Magistritöö seminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7318.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7318.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud James Sunney Quaicoe en