Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7322.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid

Õppeaine nimetus inglise keeles: International Perspectives on Digital Innovations in Schools
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7322.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7322.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused