Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond

Õppeaine nimetus inglise keeles: Games as Learning Environments
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7332.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7332.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en