Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7334.DT Mängu matemaatika ja füüsika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Math and Physics for Games
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7334.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7334.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused