Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7335.DT Mänguarendusmustrid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Game Development Patterns
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Roman Gorislavski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7335.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7335.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused