Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Graphics and Sound Programming
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Nuno Correia
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7337.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7337.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Nuno Correia en