Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Development of Interactive Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Baseer Ahmad Baheer
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7340.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7340.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mohammed Mahmood Ibrahim Ockba en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mohammed Mahmood Ibrahim Ockba en