Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design of Game Logic
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7345.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7345.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Peadar Charles Callaghan en
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Peadar Charles Callaghan en