Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Digital Learning Games
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7346.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7346.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en