Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7348.DT Õppemängu disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Game Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7348.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7348.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Peadar Charles Callaghan en
IFHTM/23.DT Haridustehnoloogia Peadar Charles Callaghan en

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud Peadar Charles Callaghan en