Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7356.DT Hariduslik andmekaeve programmeerimiseta

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Data Mining Without Coding
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Danial Hooshyar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7356.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7356.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud Danial Hooshyar en