Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7358.DT Mängude arendusvahendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Game Development Tools
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Suhaib Rehman Khan
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7358.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7358.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused