Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7362.DT Interaktsioonidisaini praktikum

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Workshop
Õppeaine maht: 12 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7362.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7362.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Mustafa Can Özdemir en