Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Participatory Design of Software Systems
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Debora Conceição Firmino De Souza
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7409.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7409.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused