Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8003.DT Teadusmetodoloogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Methodology
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Katrin Niglas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8003.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8003.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/23.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Kai Pata en