Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8102.DT Erialane rakenduslik tegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: ICT Implementation Activities
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8102.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8102.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused