Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam

Õppeaine nimetus inglise keeles: Qualifying Exam
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8103.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8103.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused