Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8106.DT Teadusseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8106.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8106.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused