Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Planning and Running R and D Projects
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8109.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8109.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Martin Sillaots en
IFITD/23.DT Infoühiskonna tehnoloogiad Martin Sillaots en