Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8113.DT Eriala individuaalaine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Individual Subject in the Area of Specialization
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8113.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8113.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused