Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Electronic Publishing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6041.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6041.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused