Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Architecture
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6044.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6044.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused