Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6047.DT Kirjastustegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Publishing
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6047.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6047.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused