Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6059.DT Raamatukogutöö praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Intership in Library
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6059.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6059.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus Merle Laurits