Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Web Content Analysis and Communication
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6061.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6061.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/20.DT Infoteadus Elviine Uverskaja  

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus Elviine Uverskaja