Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Creation and Management of Metadata
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6076.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6076.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused