Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud

Õppeaine nimetus inglise keeles: Webometrics and Web Studies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6079.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6079.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/21.DT Infoteadus Merle Laurits