Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Searching for Information: Strategies and Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7155.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7155.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Elviine Uverskaja