Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7167.DT Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Services of Data and Information Analysis of an Organization
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Elviine Uverskaja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7167.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7167.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/21.DT Infoteadus Elviine Uverskaja