Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7169.DT Sissejuhatus andmetesse: ava-, suur- ja linkandmed

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Data: Open, Big and Linked Data
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sigrid Mandre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7169.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7169.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Sirje Virkus  
INITM/21.DT Infoteadus Sirje Virkus  
  Kaasõppejõud:
Aile Möldre
Sigrid Mandre