Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MGA01 Disaini teooria ja metodoloogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design Theory and Methodology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andreas Papallas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MGA01
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MGA01
Kavandatud kursused Toimunud kursused