Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MGA04 Interaktsioonidisaini meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Panagiotis Kosmas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MGA04
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MGA04
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/21.DT Interaktsioonidisain Panagiotis Kosmas en