Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MGA05 Interaktsioonidisaini projekt

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Project
Õppeaine maht: 16 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andreas Papallas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MGA05
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MGA05
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/21.DT Interaktsioonidisain Andreas Papallas en

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTIDM/21.DT Interaktsioonidisain Andreas Papallas en