Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MGA07 Praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Panagiotis Kosmas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MGA07
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MGA07
Kavandatud kursused Toimunud kursused