Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6131.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6131.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused