Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Discrete Mathematics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6180.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6180.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/22.DT Informaatikaõpetaja Tatjana Tamberg  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja Tatjana Tamberg