Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6196.DT Diskreetse matemaatika elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Discrete Mathematics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6196.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6196.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/22 Matemaatika (kõrvaleriala) Tatjana Tamberg  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/23 Matemaatika (kõrvaleriala)  

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
GRR3B/24 Matemaatika (kõrvaleriala)