Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Programming
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jorge Eduardo Macias Diaz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6300.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6300.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jorge Eduardo Macias Diaz en