Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Discrete Structures
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6401.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6401.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused