Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6521.DT Lineaaralgebra

Õppeaine nimetus inglise keeles: Linear Algebra
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6521.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6521.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Tatjana Tamberg