Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI8009.DT Teadusartikli kirjutamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Writing Scientific Article
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Nuno Correia
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI8009.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI8009.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused