Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6051.DT Veebiraamistikud

Õppeaine nimetus inglise keeles: Web Frameworks
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6051.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6051.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused