Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6070.DT Intelligentne arvutikasutus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Intelligent Computer Use
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6070.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6070.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused