Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6235.DT Multimeediumi tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia Technologies
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6235.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6235.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
AIAJB/20.HT Ajalugu Andrus Rinde  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
AIAJB/20.HT Ajalugu Andrus Rinde