Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Project Management in Software Engineering
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Peeter Normak
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7003.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7003.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused