Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7039.DT Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Server Side Interactive Technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7039.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7039.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused