Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7060.DT Õpianalüütika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Analytics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7060.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7060.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused