Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7359.DT Info visualiseerimine ja esitus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Visualization and Representation
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Nuno Correia
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7359.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7359.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Nuno Correia en