Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7412.DT Kodanikualgatus ja kaasamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Civic Engagement
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sara Sinha
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7412.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7412.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Sara Sinha en
  Kaasõppejõud:
Anett Linno
Margo Loor