Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6225.DT Üldine topoloogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: General Topology
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Abel
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6225.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6225.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mart Abel  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mart Abel  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Mart Abel